Berita Semasa

Slip Menduduki Peperiksaan Khas Peningkatan Secara Lantikan (PSL) JAKIM 2018

2016-07-19

Adalah dimaklumkan bahawa calon boleh menyemak slip menduduki Peperiksaan Khas Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Jakim 2018.

Sila tekan pada butang "Semak Permohonan" dan masukan No. Kad Pengenalan.

Sila cetak dan bawa pada hari peperiksaan.

Kembali